1 Comment

Hi anh Thái, cảm ơn thông tin và chia sẻ quý báu của anh. Đọc note này tôi có cảm giác NSC chưa thực sự có agenda gì rõ ràng cho Việt Nam ngoài một số việc nêu chung chung trong văn bản Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9/2023. Tôi nghĩ liên quan đến cybersecurity tầm vĩ mô đối ngoại quốc tế thì không nên nghĩ một cách đơn giản ở đóc độ làm ăn business là đủ. Ở bình diện an ninh quốc gia, không nước nào muốn nước khác hỗ trợ và nắm quyền chủ động trừ khi họ thực sự không còn nguồn lực nào để tự bảo vệ. Anh là một công ty Mỹ, có thể cung cấp dịch vụ cho an ninh Mỹ, nhưng chưa chắc có thể cung cấp dịch vụ cho an ninh Việt Nam (trừ khi họ cháy nhà rồi), và ngược lại cho các công ty Việt, hay người gốc Việt cung cấp dịch vụ cho an ninh Mỹ. Về cơ bản nếu hợp tác, hỗ trợ VN ở góc độ giáo dục, nâng cao workforce thì đích đến của nó là những người giỏi nhất của VN sẽ có cơ hội làm việc, phục vụ cho lợi ích của an ninh Mỹ (họ có lựa chọn phục vụ lợi ích của VN là điều đương nhiên không phải bàn, nhưng họ sẽ phân vân chăng?). Tôi nghĩ đó mới chính là agenda của NSC. Thực ra những người giỏi nhất về AI cũng đang phục vụ cho Mỹ (và cho toàn cầu) rồi, nên cả lĩnh vực cybersecurity cũng không ngoại lệ. Đôi lời với anh như vậy từ góc nhìn của một doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng đến QH Việt Mỹ.

Expand full comment